top of page

דף הבית \ פריט:

הזרוע מניעת החלקה של המתג בפה הסוסים

הזרוע מהדגיש את עזר הצידוד

ניתן לחבר את הזרוע לרסן כדי לכפות כיפוף מיוחד

מתג שבור פשוט עם זרועה

149.00 ₪מחיר
    bottom of page