top of page

הכנת הסוס:

 • רסס את הסוס בספריי  נגד זבובים כדי למזער את התנועה שלו.

 • מומלץ להציב רשת חציר (או מזון אחר) כדי להעסיק את הסוס ולהסיט את תשומת ליבו.

 • ישנם סוסים לא רגועים הזקוקים לטוויץ, ובמקרה כזה חשוב להכינו מראש. במקרים נדירים יש לטשטש את הסוס, הדבר צריך להתבצע ע"י ווטרינר.

 • האזור הטוב ביותר על הסוס להטבעה אינו עצם, אלא מקום בשרני \ שרירי. הטבעה באזור עצם, עלולה ליצור לחץ לא מאוזן וההטבעה לא תהיה אחידה.  לדוגמה: צוואר, ישבן, כתף הינם אזורים טובים. 

 • יש לגלח את אזור ההטבעה, עדיף עם קוצץ חשמלי, ולנקות את האזור באלכוהול כדי לוודא שאין לכלוך או חומרים שומניים שיפריעו להטבעה. הגילוח צריך ליצור שטח ריבועי המסייע למקם את ההטבעה.

 • מקום ההטבעה צריך להיות נקי ויבש מאוד, אסור לבצע את התהליך כאשר הסוס מזיע (למשל לאחר מאמץ), או לאחר שטיפה או שהסוס עמד בגשם. 

הנחיות להטבעת סוסים בקרח יבש

Even Hashoham.jpg
print.png
print_tmplt_edited.jpg

הכנת הקרח היבש:

 • לבש כפפות ומגן עיניים ואל תעשן בקרבת מקום.

 • בנוסף למטביע, יש לגייס עוזר המצויד בשעון עצר.

 • יש לעשות שימוש במיכל  שאינו גדול מדי, כדי שמוטות ההטבעה
  יעמדו אנכית ולא יפלו הצידה לתוך המיכל. כמו כן, מיכל גדול מדי

  יהיה בזבזני בבחינת כמות הקרח היבש והאלכוהול הנדרשים.
  המיכל יכול להיות צידנית או קופסת קלקר אולם לא חומרים אחרים.

 • יש למקם את המיכל בקרבה האפשרית למקום בו עומד הסוס כדי למנוע "טיולים" עם מוט ההטבעה.
  סמן את החלק העליון של מוטות ההטבעה במספר או באות, כך שתוכל לזהותן בקלות כאשר הם טבולים.
  הקרח היבש צריך להיות טבול לחלוטין בתמיסה של 99% אלכוהול. אחוז נמוך יותר של אלכוהול מכיל מים, דבר שיגרום ליצירת שכבת קרח במהלך ההטבעה, ויקטין את החדירה דרך העור. במקום אלכוהול ניתן להשתמש באצטון.

 • יש לטבול מוט ההטבעה במיכל כך שהתבליט טבול כולו לפחות 2 אצבעות מתחת לפני הנוזל. מוט ההטבעה צריך להיות טבול במיכל במשך 15 דקות. אם מסמנים מספר סוסים ברצף, או שימוש חוזר באותו מוט הטבעה (למשל פעמיים אותה סיפרה), בין ההטבעות יש לטבול את המוט 5 דקות.

הטבעת הסוס:

 • יש לאחוז את מוט ההטבעה באופן יציב ואיתן, להצמידו לסוס ולהישען מעט קדימה תוך הפעלת לחץ של 10-15 ק"ג, להטות מעט (אבל לא להזיז) את המוט מצד לצד ומעלה מטה כדי להבטיח מגע עם כל שטח ההטבעה.

 • ברגע בו אתה מצמיד את התבליט לסוס, יש להגיד בקול רם "ON", ואז על העוזר להפעיל את שעון העצר.

 • כאשר חלף הזמן הנדרש, העוזר צועק  "OFF", ואז יש להסיר מייד את מוט ההטבעה מהסוס. לא לחלום !

 • זמנים: 

  • בשימוש בקרח יבש ואלכוהול, משך ההטבעה הוא 20-24 שיות.

  • בשימוש בחנקן נוזלי משך ההטבעה הוא 8-12 שניות.

 • לסוסים כהים או צעירים יש להשתמש בזמן המינימלי המומלץ. לסוסים לבנים יש להוסיף כמה שניות מעבר לזמן המומלץ כדי שלא יגדל שם שיער כלל. 

 • הסימון מתאים למגוון חיות מעבר לסוסים, כגון פרות, עיזים, כלבים, אולם יש להשתמש בזמנים אחרים.

הערות:

 • יש להשתמש במוטות הטבעה המיועדים לקרח יבש בלבד. מוטות המיועדים להטבעה בחום אינם מתאימים להטבעה בקרח יבש, ולהיפך.

 • בסיום ההטבעה, הדפוס יופיע לאחר כ-15 שניות. אחר כ-10 דקות תופיע נפיחות, ואז הסימן יראה יותר גדול מהנדרש - לא להיבהל. לאחר כ-5 ימים הנפיחות תיעלם. לאחר כחודש יושל העור המת, ולאחר כחודשיים יצמח שיער לבן במקום השיער הצבעוני. לאחר כ-3 חודשים השיער הלבן יגדל והתהליך מסתיים.

 • יש לשים לב שבסימון סוס צעיר, הסימן יגדל יחד עם הסוס, לכן אין להתחיל עם סימון גדול מדי.

 • מומלץ לערוך רישום של ההטבעות ולתעד גם את התוצאות כדי ללמוד מהן בהמשך.

 • כאשר אתה מזמין סימן מותאם אישית, חשוב להקפיד על עיצוב פשוט כדי שיראה בבירור ויזוהה על הסוס. בנושא זה, כמו גם באחרים אשמח לייעץ.

dry ice tank.jpg

דוגמה למיכל גדול מדי
(בזבזני)

bottom of page